Atelier Jan van Hees

Handgemaakte meubelen in edele houtsoorten

Naast meubelvormgever ben ik Vakdocent Praktijkgerichte Vakscholing en docent Sketchup 3D bij het Ambachtshuis brabant, een particuliere onderwijsinstelling.

Met de ervaring van bijna 30 jaar als ontwerpend meubelmaker richt ik mij nu vooral op het doorgeven van kennis. Als docent Ambachtelijk en Machinaal Meubelmaken bij het Ambachtshuis Brabant geef ik vorm en inhoud aan de vakopleiding tot zelfstandig meubelmaker, een beroepsopleiding voor volwassenen (MBO niveau 2/3).

“Een degelijke, kleinschalige vakopleiding om zelfstandig Meubelmaker te worden. Volledig praktijkgericht - theorie 'aan de werkbank'. Veel persoonlijke aandacht. De vakdocenten zijn enthousiaste ambachtelijk en machinaal Meubelmakers met jarenlange ervaring” - Het Ambachtshuis Brabant.

Over de Vakopleiding bij Het Ambachtshuis Brabant:

Vakopleiding tot zelfstandig ambachtelijk en machinaal Meubelmaker - dagopleiding

Introductie

Een degelijke, kleinschalige vakopleiding om zelfstandig Meubelmaker te worden. Volledig praktijkgericht - theorie "aan de werkbank". Veel persoonlijke aandacht. De vakdocenten zijn enthousiaste ambachtelijk en machinaal Meubelmakers met jarenlange ervaring.

Voor wie?

Voor iedereen die het vak van Meubelmaker op professionele wijze wil gaan uitoefenen.

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding nodig. Wel nadrukkelijk gemotiveerd zijn om gedurende de gehele vakopleiding bijna wekelijks aan je nieuwe vak te werken in een vaste groep. Voorafgaand aan de start van de vakopleiding vindt er een kennismaking plaats.

Inhoud

Leerjaar 1:
Het eerste jaar is gericht op ambachtelijke kennis en vaardigheden. Je gaat aan de slag met ambachtelijk en elektrisch handgereedschap, basistechnieken meubel maken, ontwerpen, vervaardigen en afwerken van diverse werkstukken, verdiepen in verschillende houtsoorten en toepassingsmogelijkheden en starten met machinale houtbewerking. In het eindwerkstuk moet je jouw beginnende vakbekwaamheid laten zien.

Leerjaar 2:
In het tweede leerjaar vindt de verdieping plaats. Je wordt verder opgeleid tot zelfstandig Meubelmaker. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, kostprijsberekening, werkvoorbereiding, het machinaal meubel maken, afwerkingstechnieken en klantcontacten. Gedurende de laatste periode wordt er naar het eindexamen toegewerkt met een examenwerkstuk.

Excursie en gastlessen

Naast de wekelijkse praktijklessen, worden er een excursie en specialistische vaklessen georganiseerd, die onderdeel zijn van de vakopleiding. Een vast onderdeel is het aanleren van basisvaardigheden met 3D tekenprogramma Sketchup. Voor deelnemers die dit programma reeds beheersen is een verdieping mogelijk. Gedurende de opleiding krijg je het gratis gebruik van een account SketchUp Pro met diverse extra applicaties.

Duur

De vakopleiding bestaat per jaar uit 40 vaklessen van 6 uur, van 10.00 uur tot 16.30 uur (incl. 1/2 uur pauze).

Studiebelasting

Indien je het vak professioneel wilt beoefenen, verdient het aanbeveling om een werkplek te hebben en geleidelijk aan gereedschap aan te schaffen. Vakmanschap ontstaat door wekelijks minimaal 6 uur bezig te zijn met het maken/oefenen van (eigen) werkstukken.

Eindtoets/ Certificering

Leerjaar 1 wordt afgesloten met een eindwerkstuk, dat door één van de leden van de examencommissie zal worden beoordeeld. Een positieve eindbeoordeling levert een certificaat op over het 1e vakleerjaar. Na het 2e leerjaar vindt er een eindexamen plaats. Dit examen bestaat uit het maken van een integraal eindwerkstuk dat aan bepaalde criteria moet voldoen. Het slagen met een positieve beoordeling van het eindwerkstuk, levert het vakdiploma 'zelfstandig ambachtelijk en machinaal Meubelmaker' van Het Ambachtshuis Brabant op. Het Ambachtshuis Brabant heeft de NRTO erkenning als opleider.

Sinds najaar 2022 is het voor geslaagde eindexamenkandidaten mogelijk om het officiële praktijk branchecertificaat te behalen, door deel te nemen aan het officiële branche praktijkexamen van ECM (expertise centrum meubel). Indien je hierin interesse hebt, dien je dit aan het begin van leerjaar 2 aan te geven, zodat hier naar toe gewerkt kan worden. Aan dit praktijkexamen zijn extra kosten verbonden.